Ongelijkheid: Arm en Rijk 3 - Het vertekende beeld van eigen verantwoordelijkheid

Wat voor discours hebben we gecreëerd met betrekking tot ongelijkheid en armoede?

Aanvang 20:15 uur, locatie geopend vanaf 19.30

 

Spreker: Malou van Hintum

Gespreksleider: Lotte van Dillen

 

De bijeenkomst

Malou van Hintum stelt dat de psy-industrie ongelijkheid en armoede instandhoudt door problemen die (ook) politiek-maatschappelijke oorzaken hebben, louter en alleen op een psychologisch-individueel niveau te proberen op te lossen. Wat voor discours hebben we eigenlijk gecreëerd met betrekking tot ongelijkheid en armoede in onze hyper-geïndividualiseerde maatschappij? En welke verantwoordelijkheid hebben de geprivilegieerden in onze samenleving hierin?

 

Spreker(s) en gespreksleider

Malou van Hintum is wetenschapsjournalist en moderator/ dagvoorzitter. Ze verdiept zich met name in gezondheid & psyche, en onderwijs & wetenschap. Opgeleid als politicoloog verbindt ze kwesties op deze terreinen graag met politieke en maatschappelijke vraagstukken. Malou publiceert onder meer in Trouw, NRC en De Groene Amsterdammer. Daarnaast schreef ze verschillende boeken, waaronder Doe eens normaal. Over zin en onzin van psychiatrische diagnoses (genomineerd voor de Psyche Mediaprijs) en Brein onder druk. Over stress, agressie en veerkracht.

 

Lotte van Dillen is universitair hoofddocent bij de sectie sociale, economische en organisatiepsychologie van de Universiteit Leiden. Haar onderzoek richt zich op de emotionele en cognitieve mechanismen die ten grondslag liggen aan keuzegedrag op het gebied van financiën, gezondheid, en recht. Hierbij werkt zij samen met verschillende organisaties, zoals Nibud, Nationale Politie, Diabetesfonds, en verschillende ministeries (OCW, SZW). Naast haar onderwijs aan de universiteit doceert Lotte over beslisgedrag aan de Academie voor Wetgeving en het Studiecentrum Rechtspleging en organiseert zij geregeld (interactieve) evenementen voor zowel praktijkprofessionals als een breder publiek.

Malou van Hintum (foto Lucy Lambriex)
Malou van Hintum (foto Lucy Lambriex)
Lotte van Dillen
Lotte van Dillen