Tijdschrift

Het nieuwe tijdschrift Andersland

Stichting Utopa maakt uit principe geen gebruik van sociale media. We hebben gekozen voor een uitvoerige communicatie via ons nieuwe tijdschrift Andersland. In dit tijdschrift worden de onderwerpen van de Idealenfabriek ingeleid en van verschillende kanten belicht en verdiept. De toezending is gratis, en u ontvangt Andersland automatisch wanneer u zich aanmeldt als Idealist.* U kunt de edities van Andersland ook hieronder digitaal lezen. De eerste editie van Andersland is in april 2019 verschenen.

 

*Let op: Het tijdschrift Andersland wordt alleen binnen Nederland verzonden.