Tijdschrift

Het nieuwe tijdschrift Andersland

We hebben gekozen voor een uitvoerige communicatie over de thema's en bijbehorende discussieavonden via ons tijdschrift Andersland. In dit tijdschrift worden de onderwerpen van de Idealenfabriek ingeleid en van verschillende kanten belicht en verdiept. De toezending is gratis, en u ontvangt Andersland automatisch wanneer u zich aanmeldt als Idealist.* U kunt de edities van Andersland ook hieronder digitaal lezen. Andersland verschijnt medio juni en november.

 

*Let op: Het tijdschrift Andersland wordt alleen binnen Nederland verzonden.