Het debat in Leiden, Amsterdam en Wageningen

Huidige thema's | De Stad als Utopisch Ideaal en Ongelijkheid: Arm en Rijk

De bijeenkomsten van de Idealenfabriek zijn niet zomaar bijeenkomsten! Het zijn interactieve avonden waarbij juist ook van u, als idealist, actieve deelname verwacht wordt. Op een idealenfabriek-avond zal de spreker een korte inleiding geven, waarna u onder leiding van de gespreksleider met elkaar in gesprek zal gaan. Deze gesprekken zullen zo ongeveer een uur duren. 

 

Voor ieder thema vinden er bij de Idealenfabriek zes bijeenkomsten plaats, meestal op donderdag en steeds om 20.15 uur op drie locaties: Amsterdam, Wageningen en Leiden. U kunt zelf kiezen welke bijeenkomst u op welke locatie wilt bijwonen. Hieronder vindt u de huidige programmering. Door op een bijeenkomst te klikken ziet u aanvullende informatie over het onderwerp en de sprekers, en kunt u zich ook aanmelden.

 

De Stad als Utopisch Ideaal

Niet alleen bij utopisten heeft de stad, als woon- en leefgebied, altijd in de belangstelling gestaan. Ook stedenbouwkundigen en architecten hebben de stad altijd als een boeiend onderwerp gezien en gepoogd de bouw van die steden aan te passen aan de toekomst. Hun ideeën waren gestoeld op filosofische inzichten van leven en samenleven, op het mensbeeld en de technische mogelijkheden van dat moment.

 

Ongelijkheid: Arm en Rijk

Armoede en ongelijkheid in inkomen en bezit hangen met ontzettend veel factoren samen. Niet alleen op het individuele niveau, wanneer je kijkt naar de directe oorzaken waardoor iemand in armoede terecht komt, maar ook op macro-niveau – ongelijkheid tussen individuen is niet los te zien van grotere maatschappelijke verschillen op basis van bijvoorbeeld afkomst, gender-identiteit of opleidingsniveau, en ook niet van beleid dat te maken heeft met onderwijs, woonruimte of sociale voorzieningen. In dat licht zoomen we binnen dit thema in en uit. Grootschalige systemische ongelijkheid komt aan bod, en mogelijke oplossingen daarvoor. Maar we verliezen het kleinschalige, het individu zelf, niet uit het oog. 

Toon agenda als: