Het gesprek in Leiden, Amsterdam en Wageningen

Maatregelen Coronavirus

24 maart 2020

Gezien de ontwikkelingen van de afgelopen dagen zal het geen verrassing voor u zijn dat ook de Idealenfabriek de komende tijd de deuren zal sluiten.

Alle activiteiten van Stichting Utopa zijn per direct gesloten voor publiek, ook voor bijeenkomsten met kleinere groepen. We willen onze bezoekers niet onnodig in een risicovolle situatie brengen. Daarnaast willen we ervoor zorgen dat u, indien u zelf uit voorzorg niet naar onze avonden zou komen, niets van onze programmering hoeft te missen.

We hebben er daarom voor gekozen om alle activiteiten van de Idealenfabriek tot en met de zomer af te zeggen. Waar mogelijk zullen we bestaande programmering verplaatsen naar het najaar. Dat betekent ook dat het volgende thema, Kunst, pas per januari 2021 zal starten. Andersland 03 zal daarom niet in juni, maar in het najaar verschijnen. 

Vooralsnog gaan de bijeenkomsten vanaf september gewoon door zoals gepland. U kunt zich dus al wel aanmelden voor bijeenkomsten later in het jaar.

De afgelopen weken is voor ons pijnlijk duidelijk geworden dat het thema van Ongelijkheid: Arm en Rijk onverminderd actueel is. Tijden van schaarste, economische stilstand en sociale afsluiting leggen ongelijkheid tussen mensen, zo blijkt, snel bloot. Want wie is er in staat om boodschappen te hamsteren en wie niet, wie kan er vanuit huis werken en wie niet, wie maakt zich druk om of de huur nog wel betaald kan worden en wie niet? Wij zullen in de komende weken zo nu en dan artikelen uit Andersland en opnamen van sprekers uitlichten op onze site, om ze nog eens te bekijken in het licht van de mondiale ontwikkelingen die nu plaatsvinden. Deze kunt u vinden op de nieuwspagina.  

We rekenen op uw begrip voor onze maatregelen en hopen dat u deze hectische periode in goede gezondheid doorkomt.

 

 

----

 

De bijeenkomsten van de Idealenfabriek zijn niet zomaar bijeenkomsten! Het zijn interactieve avonden waarbij juist ook van u, als idealist, actieve deelname verwacht wordt. Op een idealenfabriek-avond zal de spreker een korte inleiding geven, waarna u onder leiding van de gespreksleider met elkaar in gesprek zal gaan. Deze gesprekken zullen zo ongeveer een uur duren. 

 

Voor ieder thema vinden er bij de Idealenfabriek zes bijeenkomsten plaats, meestal op donderdag en steeds om 20.15 uur op drie locaties: Amsterdam, Wageningen en Leiden. U kunt zelf kiezen welke bijeenkomst u op welke locatie wilt bijwonen. Hieronder vindt u de huidige programmering. Door op een bijeenkomst te klikken ziet u aanvullende informatie over het onderwerp en de sprekers, en kunt u zich ook aanmelden.

 

De Stad als Utopisch Ideaal

Niet alleen bij utopisten heeft de stad, als woon- en leefgebied, altijd in de belangstelling gestaan. Ook stedenbouwkundigen en architecten hebben de stad altijd als een boeiend onderwerp gezien en gepoogd de bouw van die steden aan te passen aan de toekomst. Hun ideeën waren gestoeld op filosofische inzichten van leven en samenleven, op het mensbeeld en de technische mogelijkheden van dat moment.

 

Ongelijkheid: Arm en Rijk

Armoede en ongelijkheid in inkomen en bezit hangen met ontzettend veel factoren samen. Niet alleen op het individuele niveau, wanneer je kijkt naar de directe oorzaken waardoor iemand in armoede terecht komt, maar ook op macro-niveau – ongelijkheid tussen individuen is niet los te zien van grotere maatschappelijke verschillen op basis van bijvoorbeeld afkomst, gender-identiteit of opleidingsniveau, en ook niet van beleid dat te maken heeft met onderwijs, woonruimte of sociale voorzieningen. In dat licht zoomen we binnen dit thema in en uit. Grootschalige systemische ongelijkheid komt aan bod, en mogelijke oplossingen daarvoor. Maar we verliezen het kleinschalige, het individu zelf, niet uit het oog. 

Toon agenda als: