Het debat in Leiden, Amsterdam en Wageningen

Thema 2019: De Stad als Utopisch Ideaal

 

De bijeenkomsten van de Idealenfabriek zijn niet zomaar bijeenkomsten! Het zijn interactieve avonden waarbij juist ook van u, als idealist, actieve deelname verwacht wordt. Op een idealenfabriek-avond zal de spreker een korte inleiding geven, waarna u onder leiding van de gespreksleider met elkaar in gesprek zal gaan. Deze gesprekken zullen zo ongeveer een uur duren. 

 

Voor ieder thema vinden er bij de Idealenfabriek zes bijeenkomsten plaats, steeds op donderdagen om 20.15 uur op drie locaties: Amsterdam, Wageningen en Leiden. U kunt zelf kiezen welke bijeenkomst u op welke locatie wilt bijwonen. Hieronder vindt u de zes bijeenkomsten voor het thema: De Stad als Utopisch Ideaal. 

Door op een bijeenkomst te klikken ziet u aanvullende informatie over het onderwerp en de sprekers, en kunt u zich ook aanmelden.

 

De Stad als Utopisch Ideaal

Niet alleen bij utopisten heeft de stad, als woon- en leefgebied, altijd in de belangstelling gestaan. Ook stedenbouwkundigen en architecten hebben de stad altijd als een boeiend onderwerp gezien en gepoogd de bouw van die steden aan te passen aan de toekomst. Hun ideeën waren gestoeld op filosofische inzichten van leven en samenleven, op het mensbeeld en de technische mogelijkheden van dat moment.