Tijdschrift Andersland

Het nieuwe tijdschrift Andersland

We hebben gekozen voor een uitvoerige communicatie over thema's en bijbehorende discussieavonden via ons tijdschrift Andersland. In dit tijdschrift worden de onderwerpen van de Idealenfabriek ingeleid en van verschillende kanten belicht en verdiept. De toezending is gratis, en u ontvangt Andersland automatisch wanneer u zich aanmeldt als Idealist.* U kunt de edities van Andersland hieronder digitaal lezen. Het gros van de artikelen is ook op deze pagina als losse berichten te lezen. Andersland verschijnt twee keer per jaar, voor de zomer en in het najaar.

 

*Let op: Het tijdschrift Andersland wordt alleen binnen Nederland verzonden.