De stad als utopisch ideaal 2: Erfgoed in de ideale toekomst

Met onder meer aandacht voor het Justus van Effen-complex

Aanvang 20:15 uur

 

Spreker: Charlotte van Emstede

Gespreksleider: Clairy Polak

 

De bijeenkomst

De erfgoedsector heeft lange tijd autoriteit en expertise kunnen claimen ten aanzien van de historisch gebouwde omgeving. Die claim is niet langer houdbaar: participatie van burgers en andere partijen staat in de erfgoedzorg inmiddels hoog op de agenda.

Deze verschuiving dwingt de erfgoedsector ertoe haar rol te herzien. In wetgeving en beleid is dit vertaald naar deregulering en decentralisatie.

Volgens de geest van het Verdrag van Faro zouden alle betrokken partijen en vakgebieden evenredig autoriteit moeten krijgen; met name zou de inbreng van de burger een even groot gewicht moeten hebben als die van de expert. De praktijk laat vooralsnog echter een ander, niet per se egalitair speelveld zien.

 

Charlotte van Emstede nodigt uit over onze ideale gebouwde toekomst na te denken. Kan streven naar een betere, mooiere gebouwde omgeving wel gelijk opgaan met streven naar een betere maatschappij voor iedereen? Of, specifieker gesteld: hoe kunnen we het ideaal van een participatieve en inclusieve erfgoedzorg vormgeven in een verbreed en multidisciplinair erfgoedveld? De “casus Justus van Effen” – het Rotterdamse wooncomplex dat in de 20ste eeuw tweemaal “aangepakt” werd – dient als concreet vertrekpunt.

 

Bekijk hieronder een filmpje van RTV over het Justus van Effen complex:

 

 

Spreker(s) en gespreksleider

Charlotte van Emstede is specialist in gebouwd erfgoed; één van haar hoofdthema’s is de manier waarop mensen de historische gebouwde omgeving waarderen en er betekenis aan geven. Van Emstede studeerde Bouwkunde aan de TU Delft en Filosofie aan de Universiteit Utrecht.

 

Clairy Polak is journalist en gespreksleider. Ze is bekend van haar werk voor radio en tv. Zo leidt ze het televisieprogramma ‘Het Filosofisch Kwintet’. Ook was zij lange tijd een van dé stemmen van Radio 1, in programma’s als 'De Ochtenden en 'Ophef en Vertier’. Op televisie presenteerde Clairy Polak toonaangevende programma’s als NOVA en Nieuwsuur.

Charlotte van Emstede
Charlotte van Emstede
Het Justus van Effen-Complex in Rotterdam
Het Justus van Effen-Complex in Rotterdam
Clairy Polak
Clairy Polak