De stad als utopisch ideaal 3: Maakbaar geluk à la Thoreau

Met aandacht voor Nescio, Van Eeden en de Almeerse wijk Oosterwold

Aanvang 20:15 uur

 

Spreker: Hans Valkhoff

Gespreksleider: Charlotte van Emstede

 

De bijeenkomst

Voor wie utopische stadsidealen heeft en ruimte zoekt om die in praktijk te brengen, kan Oosterwold een uitkomst zijn. Je kunt in de buitenwijk bij Almere je eigen Waldenhut of tiny house bouwen, zelf je voedsel verbouwen en zelfs samen met je buren bepalen waar de weg komt te liggen. Tip voor wie zulke dromen koestert: lees Thoreau’s Walden nog eens. Het boek bevat een schat aan praktische informatie over ecologisch bouwen, eten, stoken en tuinieren. Ook Nederlandse schrijvers/utopisten zijn relevant – met name Van Eeden en Nescio.

 

Hans Valkhoff zal “zijn” Idealenfabriekavonden structuur geven door de visies van Thoreau, Van Eeden en Nescio via Oosterwold naar het heden te trekken en vervolgens verder te denken. “De stad” is tenslotte veel meer dan Oosterwoldse wijken of Walden-achtige samenlevingen. Aan de ene kant wil hij dat heel praktisch doen, door antwoorden te zoeken hoe bij restauratie van stedelijk erfgoed “vernaculaire” – streekeigen – bouwmateriaal een rol kan spelen. Tegelijk echter ook heel theoretisch. “We moeten immers wel te weten komen waarom millennials het idee van de autarkie niet relevant lijken te vinden.” Anders gezegd: Valkhoff komt bepleiten dat we “anarchisten in de positieve zin van het woord” durven te zijn.  

 

Spreker(s) en gespreksleider

Hans Valkhoff studeerde Stadsgeografie aan de Universiteit van Amsterdam en Architectuur aan het Centre for Alternative Technology van de University of London. Zijn interesse ligt bij pogingen om iets nieuws te creëren – zoals Thoreau deed – en bij het vraagstuk waarmee erfgoed in oude stadskernen ons confronteert: hoe toekomstbestendig restaureren? Hoe regels en handhaving zo organiseren dat de bureaucratie geen kans krijgt idealen te doen verdampen?

 

Charlotte van Emstede is specialist in gebouwd erfgoed; één van haar hoofdthema’s is de manier waarop mensen de historische gebouwde omgeving waarderen en er betekenis aan geven. Van Emstede studeerde Bouwkunde aan de TU Delft en Filosofie aan de Universiteit Utrecht.

Hans Valkhoff
Hans Valkhoff
De wijk Oosterwold bij Almere
De wijk Oosterwold bij Almere
Charlotte van Emstede
Charlotte van Emstede