Een nieuw stelsel voor sociale zekerheid

Hoe kan echte solidariteit in overheidsbeleid vormgegeven worden?

Aanvang 20:15 uur, locatie geopend vanaf 19.30

 

Spreker: Amma Asante

Gespreksleider: Senna Maatoug

 

De bijeenkomst

Amma Asante stelt dat het tijdperk is aangebroken om de ideologische discussie over de rol van de overheid weer op te pakken. We moeten terug naar de waarden en fundamenten waarop onze overheid gestoeld is. De overheid heeft een morele verplichting om de samenleving te ordenen, te zorgen voor spreiding en herverdeling van welvaart, kennis en macht. Ze pleit voor een stevige rol voor de overheid om bestaanszekerheid, werkgelegenheid, werk en welzijn (bed, bad en brood, ontplooiingskansen en geluk) te garanderen voor iedereen en niet alleen voor de sterksten en de gefortuneerden onder ons.

 

Spreker(s) en gespreksleider

Amma Asante studeerde Politieke Wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. Ze was vanaf eind jaren 90 van de vorige eeuw tot 2006 lid van de Amsterdamse gemeenteraad. In 2016 kwam ze voor de PvdA in de Tweede Kamer als woordvoerder Hoger Onderwijs, maar kon na de verkiezingen van 2017 niet meer terugkeren. Asante heeft haar politieke activiteiten altijd gecombineerd met werkzaamheden binnen het sociaal domein. Zo werkte zij onder meer in de jeugdzorg, asielopvang en publieke gezondheid. De afgelopen jaren adviseerde Asante als Adviseur Sociaal Domein overheden en maatschappelijke organisaties over de decentralisatie van de Participatiewet, WMO, Jeugdzorg, transformatie van het sociaal domein, armoede en schulden. Asante heeft een ruime ervaring als gespreksleider en dagvoorzitter voor gemeenten, het Ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid en maatschappelijke organisaties in het sociaal domein waaronder De Globaliseringslezing. Asante publiceert regelmatig in de media over sociale kwesties. Zo was zij in 2018 gastcolumnist voor de Volkskrant en pleitte zij middels een van haar columns voor een schuldenpardon. Inmiddels is zij voorzitter van de Landelijke Cliëntenraad.

 

Senna Maatoug is een denkende doener. Gefascineerd door alles en iedereen om haar heen is ze altijd op zoek naar nieuwe inzichten en ideeën. In gesprek gaan met mensen is daarin onmisbaar volgens haar. Ze is een ervaren dagvoorzitter en debatleider die zich inzet om de juiste sfeer te scheppen voor inspiratie en ideeënuitwisseling. Ze stelt daarbij de inhoud centraal. Senna is zowel verbindend als confronterend. Met de Stichting het Collectief organiseert zij gesprekken over maatschappelijke onderwerpen. In het dagelijkse leven is Senna beleidseconoom in Den Haag.

Amma Asante
Amma Asante
Senna Maatoug
Senna Maatoug