Een nieuw stelsel voor sociale zekerheid

31-07-2020

Een nieuw stelsel voor sociale zekerheid valt onder het thema Ongelijkheid: Arm en Rijk. Andersland 02 staat in teken van dit thema. 

 

Gezien de ontwikkelingen rondom het coronavirus organiseert de Idealenfabriek nog geen fysieke bijeenkomsten en zijn de geplande discussieavonden geannuleerd. In september stond een gespreksavond gepland met Amma Asante, voorzitter van de Landelijke Cliëntenraad, waarin zij zou pleiten voor een nieuw stelsel voor sociale zekerheid. Afgelopen zomer heeft zij alsnog de Idealenfabriek bezocht en is ze in gesprek gegaan met Anneloes Dijkman, coördinator van de Idealenfabriek. In het onderstaande filmpje kunt u het gesprek bekijken.

 

Amma Asante stelt dat het tijdperk is aangebroken om de ideologische discussie over de rol van de overheid weer op te pakken. We moeten terug naar de waarden en fundamenten waarop onze overheid gestoeld is. De overheid heeft een morele verplichting om de samenleving te ordenen, te zorgen voor spreiding en herverdeling van welvaart, kennis en macht. Ze pleit voor een stevige rol voor de overheid om bestaanszekerheid, werkgelegenheid, werk en welzijn (bed, bad en brood, ontplooiingskansen en geluk) te garanderen voor iedereen en niet alleen voor de sterksten en de gefortuneerden onder ons.

 

 

Benieuwd naar het artikel Een nieuw stelsel voor sociale zekerheid van Amma Asante? U leest het hier.