Reeks 2 bijna van start & video's eerste avonden online

11-10-2019

De tijd gaat hard: inmiddels is de eerste reeks van het thema De Stad als Utopisch Ideaal al weer achter de rug. We kijken terug op drie succesvolle discussieavonden in Wageningen, Amsterdam en Leiden. Het verhaal van Idealist Frank Wassenberg was op elke locatie consistent, maar toch verschilden de avonden sterk van karakter door de inbreng van de verschillende aanwezigen. We hopen dat deze diversiteit aan idealen alleen nog maar toeneemt! 

 

De Stad als Utopisch Ideaal: reeks 2 gaat bijna van start!

De eerste drie avonden van De Stad als Utopisch ideaal zijn achter de rug. Volgende week start alweer de tweede reeks, dus meld u snel aan via de agenda!

Niet alleen bij utopisten heeft de stad, als woon- en leefgebied, altijd in de belangstelling gestaan. Ook stedenbouwkundigen en architecten hebben de stad altijd als een boeiend onderwerp gezien en gepoogd de bouw van die steden aan te passen aan de toekomst. Hun ideeën waren gestoeld op filosofische inzichten van leven en samenleven, op het mensbeeld en de technische mogelijkheden van dat moment. Zes idealisten gaan met u in gesprek over hun ideeën rondom 'de stad'.

 

Eerste video's Idealenfabriekavonden online

Iedere avond van de Idealenfabriek wordt vastgelegd: zodat ook degenen die er niet bij konden zijn naderhand terug kunnen kijken wat er zoal aan bod is gekomen. En natuurlijk om anderen te inspireren de volgende keer ook deel te nemen! 

De eerste video's van De Stad als Utopisch Ideaal staan nu online: zowel de pitch van Frank Wassenberg als de discussies in Wageningen, Amsterdam en Leiden staan nu op de videpagina.

 

Vooruitblik thema 2

Ongelijkheid: Arm en Rijk

Andersland 2, met als thema Ongelijkheid: Arm en Rijk, is inmiddels naar de drukker verzonden. U kunt het tijdschrift begin november thuis op de mat verwachten, en natuurlijk op onze website. 

Zodra het blad verschenen is zullen ook de bijeenkomsten in de agenda op de website komen. Deze staan gepland voor januari - september 2020. 

 

Onze agenda werkt nu nog makkelijker

De agenda op onze website heeft een update gehad: u kunt nu in één oogopslag zien welke data bij welke avonden horen!  Ook kunt u zelf kiezen of u de agenda wilt weergeven als tabel, of als blokken met foto's. Zo is het nu nog makkelijker om u aan te melden voor de avond van uw keuze.