ANBI

ANBI Gegevens 

Stichting Utopa
RSIN nummer 823237746
 
Adres
Hooglandsekerkgracht 17 A
2312 HS Leiden
T: 0031 (0)71-5164848
E: stichting@utopa.nl
W: www.utopa.nl

 

KVK Leiden: 51302098
Bank: NL 27 INGB 0654 8403 26

 

Administratie
Hooglandsekerkgracht 17a, 2312 HS Leiden

T: 0031 (0)71-5164848

 

Missie
De doelstelling van Stichting Utopa is het actualiseren en stimuleren van creatieve talenten van mensen, daar waar de aanleg van enkelingen, om welke reden dan ook, geen kans krijgt. Onze samenleving legt zwaar de nadruk op bepaalde waarden, maar plaatst daardoor andere in de schaduw. De stichting stelt zich ten doel een bijdrage te leveren aan het compenseren van deze onevenwichtigheden. Omdat de waarden die de samenleving benadrukt aan periodieke veranderingen onderhevig zijn, actualiseert de stichting haar aandachtsgebieden voortdurend.

 

Stichting Utopa ontwikkelt onder meer de volgende activiteiten:

  • Het faciliteren van de activiteiten van de Stichting Utopa-Weeshuis, Stichting Het Orgelpark en Stichting Het Depot
  • Het verstrekken van financiële bijdragen aan derden:  dit kunnen stichtingen, ANBI organisaties en/of andere (rechts)personen zijn die een aanvraag indienen voor financiële ondersteuning voor projecten welke een sociaal-maatschappelijke karakter hebben en gerelateerd zijn aan de aandachtsgebieden door het bestuur vastgesteld worden.
  • Werkzaamheden ten diensten van de hierboven genoemde stichtingen betreffende financiën, personeel, communicatie, verzekeringen, onderhoud en lange termijn planning


Wat waren onze activiteiten in 2018:

  • Het faciliteren van de activiteiten van de stichting Utopa-Weeshuis, stichting Het Orgelpark en Stichting Het Depot zodat de vastgestelde aandachtsgebieden van elke stichting afzonderlijk gerealiseerd kan worden conform de missie van de stichting Utopa.
  • Werkzaamheden ten diensten van de hierboven genoemde stichtingen betreffende financiën, personeel, communicatie, verzekeringen, onderhoud en lange termijn planning
  • Het financieren van diverse projecten van derden op het gebied van: cultuur, onderwijs, educatie, sociaal-maatschappelijk en natuur.

 

Wat zijn onze activiteiten voor 2019:

  • Voortzetting van de reeds ingeslagen weg sinds 1988.
  • Het faciliteren van de stichting Utopa-Weeshuis, stichting Het Orgelpark en Stichting Het Depot zodat de vastgestelde aandachtsgebieden van elke stichting afzonderlijk gerealiseerd kan worden. 
  • Werkzaamheden ten diensten van de hierboven genoemde stichtingen betreffende financiën, personeel, communicatie, verzekeringen, onderhoud en lange termijn planning
  • Het financieren van projecten van derden daar waar deze voldoen aan de door het bestuur vastgestelde aandachtsgebieden.

 
Bestuur en beloning
Het bestuur bestaat uit 6 leden:

dhr. A. van Strien (voorzitter)
dhr. L. Dijkman (vice-voorzitter)
dhr. C. Scholten (penningmeester)

mevr. S. de Munck (algemeen lid)
dhr. H. De Loor (algemeen lid)
dhr. P. Roessel (algemeen lid)
 

Het bestuur is onbezoldigd. De beloning van de directie is € 136.100,-


Financiële gegevens

Jaarrekening Stichting Utopa 2018

Jaarrekening Stichting Utopa 2017