Lessen van de jaren dertig

30-01-2020

Lessen van de jaren dertig valt onder het thema Ongelijkheid: Arm en Rijk. Andersland 02 staat in teken van dit thema. 

 

Het is onmogelijk om de vraagstukken rondom armoede en ongelijkheid los te zien van macro-economische ontwikkelingen en politieke stromingen. Als de uitslag van de laatste twee verkiezingen ons één ding heeft geleerd, dan is het dat het electoraat nog steeds op zoek is naar een weg vooruit na de economische crisis. Coen Teulings (universiteitshoogleraar economie aan de Universiteit Utrecht en hoogleraar aan de University of Cambridge) beargumenteert dat we van de jaren dertig kunnen leren wat wel en wat niet zal werken. Toen bleek noch het "rechts" populisme, noch het "linkse" anti-kapitalisme een werkbaar alternatief. Uiteindelijk bleek het Redelijk Compromis van William Beveridge de weg naar de groei van de na-oorlogse welvaart.

 

De lessen van de jaren 30 - pitch Coen Teulings, 30 januari 2020, locatie:  Amsterdam.

 

 
Onderstaand videofragment toon een weergave van de discussie die plaatsvond op de locatie in Amsterdam op 30 januari 2020. 
 

 

Benieuwd naar het artikel Lessen van de jaren dertig van Coen Teulings? U leest het hier.